Kongepython

Hvad er Taksonomi ?

'Taksonomi' er en sammensætning af to græske ord: taxis = orden og nomos = lov (altså en ordenslov eller et inddelingsprincip).

Det er den måde man indeler alle dyregrupper.
Opdelt i Rige, Klasse, Orden, Familie , Slægt og art.