Kongepython

Hvad betyder disse tal ? 1.0 / 0.1 / 1.0.2

Mange steder på nettet vil du støde ind i disse tal når der er snak om dyr, disse tal fortæller dig hvad for nogle køn der er tale om.

1.0 = Han
0.1 = Hun
0.0.1 = Ubestemt køn

Ser du så dette her 1.2.3 Betyder det 1 Han 2 Hunner og 3 af ubestemt køn.