Kongepython

Woma Lesser Lemon

Genetik

Co dominant

Type

Combo morph

Produceret først (verdenen)

Ukendt

Produceret først (Danmark)

Endnu ikke produceret

Beskrivelse

Woma X Lesser Platinum X Lemon Pastel
Woma Lesser Lemon