Kongepython

White Diamond

Genetik

Co dominant

Type

Grund morph

Produceret først (verdenen)

Ukendt

Produceret først (Danmark)

Endnu ikke produceret

Beskrivelse

Russo Line het leucistic X Russo Line het leucistic
White Diamond