Kongepython

Punnet square - Recessiv

Punnet square er et diagram man bruger til at opsætte gener i, for at finde et bestemt udfald.

Note: Vi bruger Albino Kongepython i det følgende Punnet square eksempel. Denne Punnet square kan bruges til alle simlpe recessive mutationer hos alle arter.


Normal X Homozygot Forælder
Her vil vi demonstrerer hvordan Punnet square viser os resultaterne hvis man parre en Normal Kongepython (NN) med en Albino Kongepython (aa).Som vi kan se fra Punnet square, vil alle ungerne fra en parring mellem en Normal og en Albino have et normalt udsene, men de vil bære generne for Albino (Na).
Ungerne vil alle være 100% hetrozygot (Na) for Albino.


Normal X Heterozygot Forælder
Denne punnet square viser hvad afkommet vil blive hvis man parre en 100% heterozygot Albino (Na) Kongepython med en Normal (NN) Kongepython.Fra denne parring mellem heterozygot (Na) til en Normal (NN), kan vi se at alle ungerne vil have et normalt udseende, fordi de har N som det første bogstav, men halvdelen af ungerne vil være 100% heterozygot albino, altså bære genet for Albino, som udgør det sidste bogstav a.

Når man parrer hets til normale laver man det man kalder "50% possible het albino."
Fordi halvdelen af kuldet er heterozygot (Na).
Den hurigste måde at bevise hvilken af ungerne der er 100% hets er at parre dem tilbage til en homozygot (aa), altså en Albino.
Hvis det dyr du har parret tilbage til den homozygote ren faktisk er heterozygot skulle der i teorien komme en homozygote (aa) unge (Albino) ud af det.


Heterozygot X Heterozygot Forælder
I denne Punnet square har vi resultatet af parring mellem Heterozygot Albino (Na) Kongepython og en Heterozygot Albino (Na) Kongepython.


Ud af de fire unger som vises i Punnet square. ser vi en normal ikke genbære (NN), og to heterozygote unger (Na), og en Albino (aa) unge.
Lige som ved parring med normal til hets vises to hets (Na) og en normal (NN) unge, og alle 3 har normalt udseende, så vi kan ikke sige hvad for nogle af dem der er hets.
Siden det teoretisk set er 2/3 (eller 66%) af de unger der ser normale ud i dette kuld kalder man dem for 66% possible hets.

Som vi kan se her, når man parre hets sammen er der en god sandsynlighed for at lave en homozygot (aa) Albino.
Hets er en god måde at komme i gang med at arbejde med de lidt dyre Kongepython mutationer da de normalt ikke er ret dyre.


Heterozygot X Homozygot forælder
Her oplever vi en øjeblikkelig glæde når man parrer en Heterozygot (Na) Kongepython til en Homozygot (aa) Albino Kongepython.
Som vi ser ud fra Punnet square, vil denne parring give Homozygot afkom (aa) altså Albino unger.Ifølge vores Punnet square, vil to af de fire kasser give Heterozygote unger (Na) og to af dem vil give Homozygote (aa) Albino.
Siden en af vores forælder var Homozygot (aa) vil alle unger med normalt udseende være 100% hets (Naa) ingen gætteværk her.


Homozygot X Homozygot forælder
I vores sidste Punnett square er det bare lige der ud af, lige som ved to normale, (NN) dyr som kun vil lave normale unger (NN),
vil to Homozygote (aa) Albino Kongepython parret med hinanden, kun lave Homozygote unger (aa) Altså Albino unger i dette kuld.En ting man lige skal have med i tankerne når man arbejder med Punnet squares og simple recessiv genetik, er at antallet er kun teoretisk.
F.eks. hvis vi tager teorien om at parre en 100% Heterozygot Albino (Na) Kongepython til en Homozygot Albino (aa) Kongepython skulle udfaldet give 50% af hver, ud af 4 æg
Men sådan fungere det bare ikke altid i praksis, ved at parre Homozygot til Heterozygot kan man sagtens være heldig at alle ungerne bliver Homozygote (aa) Albino, men man kan også være uheldig at alle ungerne bliver Heterozygote (Na), afhængig af hvordan allelerne rammer hinanden.

Det er også muligt at parre 2 Heterozygote dyr sammen og kun få Heterozygote unger ud af det og på samme måde også være heldig at alle ungerne vil være Homozygote.

Det er det der gør det ret spændende at arbejde med gener på denne måde, nogle gange får man sig en glædelig overraskelse og andre gange bliver man skuffet.
Dette er årsagen til at det er vigtigt at have disse tal i baghovedet som værende hypotetiske, best-case-scenario.
På samme tid er det at arbejde med farve og mønster mutationer både ekstremt sjovt, men også nervepirrende.